หางาน   สมัครงาน หางาน งาน งานราชการ


ฝากประวัติ สมัครงาน หางาน งาน งานราชการ เข้าระบบ แก้ไขประวัติ
บริษัทสมัครสมาชิก ประกาศงาน หาประวัติ อัตราโฆษณา
เครื่องมือหางาน สมัครงาน
Keyword


จังหวัด/ภาค
ประเภทงาน


เขต (เฉพาะกรุงเทพ)ผลการหางาน พบงาน 40 งาน

1. Executive Secretary/ เลขานุการผู้บริหาร (บริษัทในกลุ่ม ปตท.)

บริษัท บิซิเนส เซอร์วิสเซส อัลไลแอนซ์ จำกัด

-งานด้านเลขานุการให้กับผู้บริหาร บริษัทในกลุ่มปตท.
-ร่างจดหมายโต้ตอบหน่วยงานสถาบันต่างๆ ตรวจสอบร่าง
วันที่ 22 มี.ค. 2559
อัตรา 2
เงินเดือน 35,000 - 45,000 บาท
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
จตุจักร
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
2. พนักงานขับรถผู้บริหาร (บริษัทในกลุ่ม ปตท.)

บริษัท บิซิเนส เซอร์วิสเซส อัลไลแอนซ์ จำกัด

-ขับรถยนต์ประจำตำแหน่งของผู้บริหารระดับสูง
-ดูแลรักษาสภาพของรถยนต์ให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ
วันที่ 22 มี.ค. 2559
อัตรา 7
เงินเดือน 10,000 - 25,000 บาท (ขึ้นอยู่กับ OT )
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
จตุจักร
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
3. จป. วิชาชีพ (บริษัทในกลุ่ม ปตท.- ประจำระยอง)

บริษัท บิซิเนส เซอร์วิสเซส อัลไลแอนซ์ จำกัด

-ดูแลงานด้านความปลอดภัยขององค์กร ประเมิณความเสี่ยงตามกิจกรรมที่พนักงานปฏิบัติ
-แนะนำ ฝึกสอนอบรมพนัก
วันที่ 22 มี.ค. 2559
อัตรา 1
เงินเดือน 20,000-27,000บาท
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
คลองเตย วัฒนา
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
4. ช่างสำรวจและเขียนแบบ(บริษัทในกลุ่ม ปตท.)

บริษัท บิซิเนส เซอร์วิสเซส อัลไลแอนซ์ จำกัด

-สำรวจ/ตรวจสอบที่ดินที่จะก่อสร้างสถานี NGV ทั่วประเทศ
-จัดทำแบบผังบริเวณ,เขียนและแก้ไขแบบโดยใช้ Pro
วันที่ 22 มี.ค. 2559
อัตรา 2
เงินเดือน 15,500 - 19,000 บาท
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
จตุจักร
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
5. พนักงานแรงงานสัมพันธ์อาวุโส (ปฏิบัติงานที่ตึก ปตท. พระโขนง)

บริษัท บิซิเนส เซอร์วิสเซส อัลไลแอนซ์ จำกัด

- สื่อความให้พนักงานเข้าใจถึงระเบียบข้อบังคับและนโยบายของบริษัท
- ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่
วันที่ 22 มี.ค. 2559
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
คลองเตย วัฒนา
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
6. พนักงานบัญชี (บริษัทในกลุ่ม ปตท.)

บริษัท บิซิเนส เซอร์วิสเซส อัลไลแอนซ์ จำกัด

- ปฏิบัติหน้าที่ความรับผิดชอบในการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีและกฎระเบียบภาษีท้องถิ่น
- รับผิดชอบสำหร
วันที่ 22 มี.ค. 2559
อัตรา 9
เงินเดือน 18,000 - 22,000 บาท
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
จตุจักร
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
7. ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลส่วนภูมิภาค (บริษัทในกลุ่มปตท. - ประจำระยอง)

บริษัท บิซิเนส เซอร์วิสเซส อัลไลแอนซ์ จำกัด

1. ควบคุมและวางแผนการสรรหาพนักงานในพื้นที่ ให้สอดคล้องตามโครงสร้างและทันตามเวลาที่กำหนด
2. วิเคราะห
วันที่ 22 มี.ค. 2559
อัตรา 1
เงินเดือน 35,000-40,000
จังหวัด ระยอง

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
8. พนักงานฝ่ายวางแผนและประเมินผล(ปฏิบัติงานตึก ปตท.พระโขนง)

บริษัท บิซิเนส เซอร์วิสเซส อัลไลแอนซ์ จำกัด

- ทำรายงานการประชุมผู้บริหาร เป็น MS Power Point เพื่อนำเสนอ
- ทำการวิเคราก็งบการเงิน รวมถึงติดตาม
วันที่ 22 มี.ค. 2559
อัตรา 1
เงินเดือน 18,000-20,000
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
คลองเตย วัฒนา
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
9. เจ้าหน้าที่สรรหาและคัดเลือกบุคลากร

บริษัท บิซิเนส เซอร์วิสเซส อัลไลแอนซ์ จำกัด

1.วางแผนสรรหาบุคลากรตามโครงสร้างที่กำหนด
2.สรรหาบุคลากรในธุรกิจค้าปลีก เช่น พนักงานร้านอเมซอน,เซเว่
วันที่ 22 มี.ค. 2559
อัตรา 1
เงินเดือน 15,000 + ประสบการณ์
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
จตุจักร
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
10. พนักงาน, ผู้ช่วยผู้จัดการ ร้านกาแฟ Amazon สาขามอเตอร์เวย์ ขาออก

บริษัท บิซิเนส เซอร์วิสเซส อัลไลแอนซ์ จำกัด

-ให้บริหารขายขนมและเครื่องดื่ม พร้อมให้บริการที่ดีแก่ลูกค้า
-ทำเครื่องดื่มของทางร้าน (มีผู้ชำนาญการ
วันที่ 22 มี.ค. 2559
อัตรา 10
เงินเดือน 10,000 - 15,000 บาท
จังหวัด ฉะเชิงเทรา

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
11. ผู้ดูแลอาคาร (Building Attendant)

บริษัท บิซิเนส เซอร์วิสเซส อัลไลแอนซ์ จำกัด

-ดูแลความเรียบร้อย และควาปลอดภัยของอาคาร
-ดูแลลูกค้าให้ปฏิบัติตามกฎของอาคาร
-จัดเก็บรายได้ให้แก่อา
วันที่ 13 มี.ค. 2558
อัตรา 1
เงินเดือน 20,000 ขึ้นไป (ขึ้นอยู่กับประสบการณ์)
จังหวัด ระยอง

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
12. พนักงานบริหารร้านค้า และตรวจสอบภายใน (Audit Daddy dough)

บริษัท บิซิเนส เซอร์วิสเซส อัลไลแอนซ์ จำกัด

- วางแผนและเข้าตรวจสอบคุณภาพร้าน Daddy dough ทั่วประเทศอย่างมีสิทธิภาพ
- ทำการประเมินร้านด้วยความยุ
วันที่ 13 มี.ค. 2558
อัตรา 12
เงินเดือน 16,000-18,000
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
คลองเตย วัฒนา
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
13. ช่างขียนแบบเครื่องกล (ประจำระยอง)

บริษัท บิซิเนส เซอร์วิสเซส อัลไลแอนซ์ จำกัด

- บำรุงรักษาเครื่องจักรกลประเภท Rotating และ Static Equipment เช่น process pump, compressor, pressur วันที่ 13 มี.ค. 2558
อัตรา 5
เงินเดือน 13,000-30,000
จังหวัด ระยอง

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
14. พนักงานมาตรฐาน และคุณภาพ

บริษัท บิซิเนส เซอร์วิสเซส อัลไลแอนซ์ จำกัด

1. จัดทำมาตรฐาน กระบวนการทำงาน ธุรกิจค้าปลีก
พัฒนามาตรฐาน และกระบวนการทำงาน ธุรกิจค้าปลีก อย่างต่อเ
วันที่ 13 มี.ค. 2558
อัตรา 1
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
คลองเตย วัฒนา
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
15. Senior HR (ประจำตึกปตท. พระโขนง ด่วน!)

บริษัท บิซิเนส เซอร์วิสเซส อัลไลแอนซ์ จำกัด

- วิเคราะห์และกำกับการบริหาร Career และพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับกลยุทธ์และทิศทางของบริษัท
- ร่วมกำ
วันที่ 13 มี.ค. 2558
อัตรา 1
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
คลองเตย วัฒนา
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
16. พนักงานสรรหาทรัพยากรบุคคล

บริษัท บิซิเนส เซอร์วิสเซส อัลไลแอนซ์ จำกัด

-สรรหาพนักงานธุรกิจค้าปลีก อาทิ พนักงานชงกาแฟคาเฟ่อเมซอน พนักงานร้านสะดวกซื้อ 7-11 พนักงานหน้าลานสถา วันที่ 13 มี.ค. 2558
อัตรา 4
เงินเดือน 16,000 บาทขึ้นไป
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
คลองเตย วัฒนา
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
17. พนักงานสรรหาทรัพยากรบุคคล (ประจำระยอง)

บริษัท บิซิเนส เซอร์วิสเซส อัลไลแอนซ์ จำกัด

สรรหาบุคลากรตามความต้องการของหน่วยงานผ่านช่องทางการสรรหาของบริษัทฯ อาทิ การลงพื้นที่เพื่อประชาสัมพัน วันที่ 13 มี.ค. 2558
อัตรา 1
เงินเดือน 15,000 - 17,000
จังหวัด ระยอง

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
18. วิทยากร

บริษัท บิซิเนส เซอร์วิสเซส อัลไลแอนซ์ จำกัด

-มีความรู้ในด้านเทคโนโลยีและความรู้เรื่องโสตทัศนูปกรณ์ มีความรู้ความสามารถในการบรรยาย มีความรู้แ วันที่ 13 มี.ค. 2558
อัตรา 1
เงินเดือน 17,000-19,000
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
คลองเตย วัฒนา
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
19. พนักงานขับรถโฟล์คลิฟท์ (ประจำระยอง)

บริษัท บิซิเนส เซอร์วิสเซส อัลไลแอนซ์ จำกัด

ขับรถโฟล์คลิฟท์ยกสินค้าในคลังสินค้า วันที่ 13 มี.ค. 2558
อัตรา 10
เงินเดือน 13,000-25,000 บาท
จังหวัด ระยอง

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
20. ช่างเทคนิคเครื่องกล (ประจำระยอง)

บริษัท บิซิเนส เซอร์วิสเซส อัลไลแอนซ์ จำกัด

- ปฎิบัติงานซ่อมบำรุงและดูแลอุปกรณ์ให้มีสภาพปกติ และดูแลให้พร้อมใช้งาน ตามแผนงานบำรุงรักษารวมทั้ง งา วันที่ 13 มี.ค. 2558
อัตรา 5
เงินเดือน 11,500 - 25,000 บาท
จังหวัด ระยอง

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
21. ช่างเทคนิคยานยนต์

บริษัท บิซิเนส เซอร์วิสเซส อัลไลแอนซ์ จำกัด

- ดำเเนินการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันหล่อลื่น
- ดำเนินการตรวจสอบความปลอดภัย 15 รายการให้รถยนต์ที่เข้ามาใช้บ
วันที่ 13 มี.ค. 2558
อัตรา 4
เงินเดือน 16,000 - 19,500 บาท
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
คลองเตย วัฒนา
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
22. พนักงานประจำร้านกาแฟCafe' Amazon สาขาบางนา เทพารักษ์ รามคำแหง กล้วยน้ำไท บางขุนเทียน SCGบางซื่อ บางขุนเทียน บางแค บายพาสแหลมฉบัง

บริษัท บิซิเนส เซอร์วิสเซส อัลไลแอนซ์ จำกัด

- บริการขายเครื่องดื่มและเบเกอรี่ภายในร้าน
- ทำความสะอาดและดูแลความเรียบร้อยภายในร้าน
- ทำงานสัปดา
วันที่ 13 มี.ค. 2558
อัตรา หลายอัตรา
เงินเดือน 11,500-17,700
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
คลองเตย วัฒนา
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
23. พนักงานบริหารงานบุคคลอาวุโส (ประจำ ระยอง)

บริษัท บิซิเนส เซอร์วิสเซส อัลไลแอนซ์ จำกัด

งานด้านบุคคลในส่วนของสรรหาบุคลากร การจัดอบรม สวัสดิการ และแรงงานสัมพันธ์ในพื้นที่ โดยประสานงานกับฝ่า วันที่ 13 มี.ค. 2558
อัตรา 1
เงินเดือน 17,000 - 20,000 บาท
จังหวัด ระยอง

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
24. Senior Recruiter

บริษัท บิซิเนส เซอร์วิสเซส อัลไลแอนซ์ จำกัด

ดูแลระบบการสรรหาว่างจ้างพนักงานตามความต้องการของลูกค้า พร้อมทั้งพูดคุยกับลูกค้าเพื่อให้มีความเข้าใจค วันที่ 13 มี.ค. 2558
อัตรา 1
เงินเดือน 20,000 - 25,000 บาท
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
คลองเตย วัฒนา
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
25. ช่างเครื่องมือวัด (ประจำ ระยอง)

บริษัท บิซิเนส เซอร์วิสเซส อัลไลแอนซ์ จำกัด

-ปฏิบัติงานซ่อมบำรุงและดูแลอุปกรณ์ในระบบเครื่องมือวัด ให้มีสภาพเป็นปกติ และดูแลให้พร้อมใช้งาน ตามแผน วันที่ 13 มี.ค. 2558
อัตรา 5
เงินเดือน 13,000-25,000
จังหวัด ระยอง

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
26. พนักงานควบคุมคุณภาพ และตรวจสอบภายใน (ประจำตึกปตท. พระโขนง)

บริษัท บิซิเนส เซอร์วิสเซส อัลไลแอนซ์ จำกัด

ตรวจสอบกิจกรรม QSHE ในสถานีบริการของปตท. ทั้งสถานีบริการน้ำมัน สถานีบริการ NGV และตรวจสอบยอดขายเงินส วันที่ 13 มี.ค. 2558
อัตรา 1
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
คลองเตย วัฒนา
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
27. พนักงานควบคุมสิ่งแวดล้อม และความสูญเสีย

บริษัท บิซิเนส เซอร์วิสเซส อัลไลแอนซ์ จำกัด

1. เป็นหลักในการ ค้นหาปัญหา สาเหตุ และแนวทางแก้ไข
- ด้านสิ่งแวดล้อม
- ความสูญเสียต่างๆ เช่น Oil lo
วันที่ 13 มี.ค. 2558
อัตรา 2
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
คลองเตย วัฒนา
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
28. ผู้จัดการแผนกกลยุทธ์ธุรกิจ

บริษัท บิซิเนส เซอร์วิสเซส อัลไลแอนซ์ จำกัด

1. วางแผนธุรกิจค้าปลีก
2. จัดทำแผนการตลาดค้าปลีก
3. สร้างโอกาสทางธุรกิจ
4. วิเคราะห์ต้นทุน และการ
วันที่ 13 มี.ค. 2558
อัตรา 1
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
คลองเตย วัฒนา
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
29. พนักงานวิเคราะห์แผน และประเมินผล (ประจำ ตึกปตท. พระโขนง)

บริษัท บิซิเนส เซอร์วิสเซส อัลไลแอนซ์ จำกัด

- งานด้านเอกสาร จัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น จัดทำแผนธุรกิจ และวิเคราะห์ผลประกอบการ วันที่ 13 มี.ค. 2558
อัตรา 1
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
คลองเตย วัฒนา
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
30. พนักงานแผนและกลยุทธ์ธุรกิจ

บริษัท บิซิเนส เซอร์วิสเซส อัลไลแอนซ์ จำกัด

1. จัดทำแผนงานสายธุรกิจค้าปลีก และติดตามรายงานผล
2. จัดทำแผนงานการตลาด เพื่อกระตุ้นยอดขาย
3. วิเคร
วันที่ 13 มี.ค. 2558
อัตรา 2
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
คลองเตย วัฒนา
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
31. IT Support

บริษัท บิซิเนส เซอร์วิสเซส อัลไลแอนซ์ จำกัด

On site : งานบริการด้านการติดตั้ง บำรุงรักษาฮาร์ดแวร์ และซอฟต์แวร์ (ซ่อมบำรุงระบบสารสนเทศ) รวมทั้งงา วันที่ 13 มี.ค. 2558
อัตรา 6
เงินเดือน ตามตกลง
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
คลองเตย วัฒนา
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
32. พนักงานคลังพัสดุ (ประจำ ระยอง)

บริษัท บิซิเนส เซอร์วิสเซส อัลไลแอนซ์ จำกัด

- ตรวจรับพัสดุ จัดเก็บ และเบิกจ่ายตามที่ระบุไว้ในใบสั่งซื้อ หรือ P/O
- จัดเก็บและจ่ายพัสดุสำรองคงคล
วันที่ 13 มี.ค. 2558
อัตรา 5
เงินเดือน 11,000 - 25,000
จังหวัด ระยอง

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
33. พนักงานขับรถผู้บริหาร และขับรถส่วนกลาง

บริษัท บิซิเนส เซอร์วิสเซส อัลไลแอนซ์ จำกัด

- ขับรถผู้บริหาร หรือขับรถตู้/รถส่วนกลาง และเดินเอกสารระหว่างสำนักงาน ปฏิบัติงาน ณ กรุงเทพฯ และ ปริม วันที่ 13 มี.ค. 2558
อัตรา 5
เงินเดือน 9,500-20,000
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
คลองเตย วัฒนา
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
34. เลขานุการ

บริษัท บิซิเนส เซอร์วิสเซส อัลไลแอนซ์ จำกัด

- จัดทำข้อมูล/เอกสารของผู้บริหาร
- จัดตารางนัดหมาย การประชุม และหมายกำหนดต่างๆ
- จัดเตรียมห้องประช
วันที่ 13 มี.ค. 2558
อัตรา 2
เงินเดือน 15,000 - 20,000 บาท
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
คลองเตย วัฒนา
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
35. วิศวกร (เครื่องกล/ไฟฟ้า)

บริษัท บิซิเนส เซอร์วิสเซส อัลไลแอนซ์ จำกัด

สำรวจพื้นที่จัดทำข้อมูลงานก่อสร้าง, ออกแบบจัดทำบริเวณ และควบคุมก่อสร้างสถานีบริการน้ำมันต่างประเทศ วันที่ 13 มี.ค. 2558
อัตรา 1
เงินเดือน 23,000 ขึ้นไป
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
คลองเตย วัฒนา
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
36. พนักงานบริหารงานทั่วไป

บริษัท บิซิเนส เซอร์วิสเซส อัลไลแอนซ์ จำกัด

-ประสานงานสารบรรณ รับ-ส่งเอกสาร และงานบริการทางด้านเอกสาร เช่น จัดเก็บเอกสาร พิมพ์เอกสาร และถ่ายเอกส วันที่ 13 มี.ค. 2558
อัตรา 8
เงินเดือน 15,000 - 17,000
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
คลองเตย วัฒนา
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
37. ช่างเขียนแบบ

บริษัท บิซิเนส เซอร์วิสเซส อัลไลแอนซ์ จำกัด

-สำรวจ/พื้นที่จัดทำข้อมูลงานก่อสร้าง, ออกแบบจัดทำบริเวณและควบคุมงานก่อสร้างสถานีบริการน้ำมัน/LPG
-ต
วันที่ 13 มี.ค. 2558
อัตรา 1
เงินเดือน 15,000 - 17,000
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
คลองเตย วัฒนา
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
38. พนักงานบัญชี/การเงิน

บริษัท บิซิเนส เซอร์วิสเซส อัลไลแอนซ์ จำกัด

-จัดทำงบประมาณทางการเงิน จัดทำงบประมาณและรายงานการใช้งบประมาณ
-จัดเตรียมงบการเงินรายไตรมาสและประจำป
วันที่ 13 มี.ค. 2558
อัตรา 5
เงินเดือน 16,000 - 18,500
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
คลองเตย วัฒนา
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
39. พนักงานแรงงานสัมพันธ์อาวุโส

บริษัท บิซิเนส เซอร์วิสเซส อัลไลแอนซ์ จำกัด

รับผิดชอบงานด้านแรงงานสัมพันธ์ของบริษัท วันที่ 13 มี.ค. 2558
อัตรา 1
เงินเดือน 18,000 บาทขึ้นไป
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
คลองเตย วัฒนา
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
40. ช่างเทคนิคฝ่ายอาคาร ประจำตึก ปตท.สำนักงานใหญ่ ด่วนมาก !

บริษัท บิซิเนส เซอร์วิสเซส อัลไลแอนซ์ จำกัด

งานซ่อมบำรุงอาคารสูง เช่น งานโยธา, งานสี, งานปูน, งานเชื่อม และงานอ่านแบบเขียนแบบที่รับผิดชอบได้ รวม วันที่ 13 มี.ค. 2558
อัตรา ไม่จำกัด
เงินเดือน 14,500-16,000
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
คลองเตย วัฒนา
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  


[1]

ขณะนี้อยู่หน้าที่ 1 จากทั้งหมดที่พบ 1 หน้า


ความสวย ความงาม , รีวิวเครื่องสำอาง , แต่งหน้า , ทรงผม , ทำเล็บ , เสื้อผ้าแฟชั่น , ความรัก , ดูดวง , กินเที่ยว , วาไรตี้ , ข่าวใหม่ , ข่าวดารา , ท่องเที่ยว , เคสไอโฟน6 , หางาน , ร้านค้าออนไลน์ , ร้านค้าออนไลน์ฟรี